Moja strona główna

- doradzanie przedsiębiorstwie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

- przygotowanie rocznego sprawozdania w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

- sporządzanie raportów powypadkowych dla przedsiębiorstwa

- szkolenia osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych

            (załadunek, rozładunek, magazynowanie )

- szkolenie spedytorów

- szkolenie kierowców w zakresie ADR - pełny zakres

- szkolenia okresowe kierowców

- kwalifikacja wstępna C i D

- konsultowanie wszelkich zagadnień związanych z problematyką transportu